FAQ

1. Kiedy wydobywano piasek w grotach?

Piasek w grotach zaczęto wydobywać od końca XIX wieku. Początkowo pozyskiwali go chłopi z Nagórzyc. Służył im głównie do celów gospodarczych. Wydobycie na większą skalę rozpoczęto w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to odkryto, że piasek jest idealnym surowcem szklarskim. Eksploatację zakończono na początku XX wieku.

2. W którym roku i dlaczego groty zostały zamknięte?

Groty zostały zamknięte ze względów bezpieczeństwa w 2002 roku po potężnym zawale jednego ze stropów.

3. Jaka jest długość trasy turystycznej?

Trasa w grotach przygotowana dla turystów liczy 160 metrów długości.

4. Jaką powierzchnię grot widzimy z trasy?

Z trasy widzimy około 70% powierzchni wyrobisk.

5. Kto i dlaczego pozostawił różne malowidła na ścianach grot?

Malowidła i napisy na ścianach grot to pamiątki po turystach i mieszkańcach okolicznych miejscowości, którzy odwiedzali to miejsce zanim powstała trasa turystyczna. Ponieważ do komnat powstałych w wyniku eksploatacji piasku był wolny dostęp i nikt ich nie nadzorował, niektórzy zostawiali po sobie wyskrobane w piaskowcu rysunki, podpisy z datami pobytu czy wyznania miłosne.

6. Czy w grotach są nietoperze?

Nie, w grotach nie ma siedlisk nietoperzy.

7. Czego używano do barwienia szkła w tradycyjnych hutach szkła?

Do barwienia szkła używano głównie tlenków metali.

8. Czy piaski nad polskim morzem to piaski kwarcowe?

Piaski nad polskim morzem zawierają bardzo małą ilość piasku kwarcowego i nie nadają się do wydobycia.

9. Czy wydobycie na szerszą skalę było przez kogoś kontrolowane?

Teoretycznie wydobycie w grotach było kontrolowane przez rosyjskie władze carskie (obszar zaboru rosyjskiego), jednakże nie zachowały się żadne dokumenty wyjaśniające proces zarządzania kopalnią.

10. Czy groty można zwiedzać z psem?

Niestety ze względów bezpieczeństwa zwiedzanie grot z psem jest niemożliwe.