FAQ

1. Kiedy wydobywano piasek w grotach?

Piasek w grotach zaczęto wydobywać od końca XIX wieku. Początkowo wydobywali go chłopi z Nagórzyc do celów gospodarczych. Wydobycie na większą skalę rozpoczęto w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to odkryto, że są idealnym surowcem szklarskim. Wydobycie zakończono na początku XX wieku.

2. W którym roku i dlaczego groty zostały zamknięte?

Groty zostały zamknięte w 2002 roku po potężnym zawale jednego ze stropów ze względów bezpieczeństwa.

3. Jaka jest długość trasy turystycznej?

Trasa grot wynosi 160 metrów długości.

4. Jaką powierzchnię grot widzimy z trasy?

Z trasy widzimy około 70 % powierzchni wyrobisk.

5. Kto i dlaczego pozostawił różne malowidła na ścianach wewnątrz grot?

Malowidła na ścianach to pamiątki po turystach odwiedzających to miejsce zanim powstała trasa turystyczna. Gdy ludzie przychodzili do grot na dziko to pozostawili po sobie pamiątki w postaci wyskrobanych rysunków, podpisów, wyznań miłosnych. (to stwierdzenie „na dziko” niekoniecznie pasuje, ale nie mam czym to zastąpić)

6. Czy w grotach są nietoperze?

Nie, w grotach nie ma siedlisk nietoperzy.

7. Czego używano do kolorowania szkła w tradycyjnych hutach szkła?

Do kolorowania szkła używano głównie tlenków metali.

8. Czy piaski nad polskim morzem to piaski kwarcowe?

Piaski nad polskim morzem zawierają bardzo małą ilość piasku kwarcowego i nie nadają się do wydobycia.

9. Czy wydobycie na szerszą skalę było przez kogoś kontrolowane?

Teoretycznie wydobycie w grotach było kontrolowane przez rosyjskie władze carskie (obszar zaboru rosyjskiego), jednakże nie zachowały się żadne dokumenty wyjaśniające proces zarządzania kopalnią.

10. Czy groty można zwiedzać z psem?

W grotach nagórzyckich zwiedzanie z psem jest niemożliwe.