Na Forum Funduszy Europejskich. „Tomaszowska Okrąglica” przykładem

2012.11.12_1Znakomitą okazją do szerszego zaprezentowania „Tomaszowskiej Okrąglicy” – nowo utworzonego, markowego produktu turystycznego miasta Tomaszowa Mazowieckiego, było odbywające się 26 października br. IV Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego.

Debata, zatytułowana: „Kultura, sport i turystyka, jako czynniki integracji regionu, wspierane ze środków Unii Europejskiej”, odbywała się w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów Open Days.

Łódzkie Forum, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski, było dobitnym potwierdzeniem korzyści, jakie ma nasz region dzięki unijnym środkom pozyskiwanym właśnie na kulturę, sport i turystykę. Świadczyło o tym choćby miejsce tej debaty, odbywającej się w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury, która ostatnio została gruntownie zmodernizowana właśnie dzięki  pieniądzom z Unii Europejskiej.

Przedstawione  w pierwszej części referaty dotyczyły m.in. realizacji celów polityki spójności w regionie łódzkim, a także wykorzystywania funduszy europejskich dla promocji „marki – łódzkie” oraz kultury, jako jednego z ważnych czynników zespalających   województwo. Drugą część Forum wypełniły prezentacje projektów, które ostatnio zostały zrealizowane dzięki unijnemu wparciu finansowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wśród tych przykładów znalazły się: Szlak Frontu I wojny Światowej na Ziemi Łódzkiej,  Filmowy Szlak Turystyczny „Łódź Bajkowa” oraz Szlak Turystyczny  „Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego”. Miło nam poinformować, że w tym doborowym  gronie nie zabrakło najnowszego produktu tomaszowskiego, złożonego z Rezerwatu „Niebieskie Źródła”, Skansenu Rzeki Pilicy i Podziemnej Trasy Turystycznej „Groty Nagórzyckie”. Jego unikatowe walory i atuty uczestnicy Forum poznali poprzez  barwną opowieść dyrektora pilickiego skansenu – Andrzeja Kobalczyka oraz oryginalną, wizualną prezentację przygotowaną przez Wydział Strategii i Zarządzania Projektami tomaszowskiego UM. Prezentacja pt. „Tomaszowska Okrąglica – ze skarbca przyrody i historii dla Miasta i Regionu” spotkała się z żywym zainteresowaniem uczestników łódzkiego Forum.