W Łodzi, Spale i Opocznie. Promocja „za miedzą”

akt_2013.09.23_1Wrzesień przyniósł kilka dogodnych okazji do szerszej promocji Skansenu Rzeki Pilicy, jak i „Tomaszowskiej Okrąglicy” – markowego produktu turystycznego miasta Tomaszowa Mazowieckiego, który poza Skansenem tworzą: Rezerwat „Niebieskie Źródła” i Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie”.

Właśnie ta potrójna atrakcja była motywem przewodnim wspólnego stoiska Miasta Tomaszowa i Powiatu Tomaszowskiego podczas imprezy wystawienniczo-kulturalnej pn. MIXER REGIONALNY – ŁÓDZKIE 2013,  trwającej w dniach 7 i 8 września obok łódzkiej Atlas Areny. Była ona kontynuacją „Jarmarków wojewódzkich”, zapoczątkowanych w Łodzi przed dziesięciu  laty.

Tomaszowskie stoisko wzbudzało duże zainteresowanie z powodu oryginalnego wystroju plastycznego, nawiązującego do głównych miejsc „okrąglicy”. Niewątpliwą, dodatkową atrakcją były ustawione obok dwie plansze-standy z postaciami legendarnych lokatorów nagórzyckich podziemi: zbójem Madejem i zbójową Madejową. Można się było uwiecznić w ich rolach umieszczając swoje oblicze w specjalnych otworach. U stóp Madeja i Madejowej znajdowała się oryginalna, drewniana taczka z „urobionym” w grotach piaskiem kwarcowym i autentycznymi narzędziami nagórzyckich górników.

Zapewne również dzięki temu nie brakowało podczas sobotnio-niedzielnego jarmarku gości, pragnących uzyskać na naszym stoisku dodatkowe informacje o możliwości zwiedzenia turystycznych osobliwości Tomaszowa i  okolicznych gmin. Zatrzymali się tu m.in. wojewoda łódzki – Jolanta Chełmińska i  senator RP – Ryszard Bonisławski, a także przedstawiciele różnych mediów.

Podobne akcenty wypełniły prezentację „Tomaszowskiej Okrąglicy” podczas Dożynek Prezydenckich, trwających 15 września w nadpilickiej Spale. W tym miejscu warto podkreślić, że  Skansen Rzeki Pilicy już po raz trzynasty zaprezentował się  na spalskich dożynkach prezydenckich, reaktywowanych w 2000 roku przez Prezydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego. Również w tym roku pilickich skansen wystąpił „w barwach” miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Także i tutaj dużym powodzeniem cieszyły się „fotki” wykonywane w wizerunkach  nagórzyckiego okrutnika i jego małżonki. Oprócz tego, zgodnie z wieloletnią tradycją, Skansen zaprezentował mini-ekspozycję tematyczną swoich zbiorów. Tym razem była ona częścią wystawy czasowej pt. „Pilickie przeprawy”, prezentowanej aktualnie w naszej placówce.  Obrazuje ona różne sposoby przekraczania Pilicy na przestrzeni ostatnich trzech wieków, a w tym – mosty w Spale. To właśnie ich niezwykłe, często dramatyczne losy pokazano na skansenowym stoisku na spalskich dożynkach.

Inną, niecodzienną okazją do prezentacji skansenowych zbiorów „za miedzą” były Europejskie Dni Dziedzictwa 2013, trwające  8 września w Muzeum Regionalnym w Opocznie. W programie niedzielnej imprezy przebiegającej pod hasłem: „Nie od razu Polskę zbudowano” znalazło się oficjalne zakończenie wystawy udostępnionej wcześniej opoczyńskiemu Muzeum przez tomaszowski Skansen. Złożyło się na nią kilkaset eksponatów z największego w Polsce zbioru tzw. sztuki okopowej, tj. żołnierskich dzieł wykonywanych od końca XIX wieku.

Opoczyńscy goście „Europejskich Dni Dziedzictwa” mogli bliżej zapoznać się z okolicznościami i tajnikami tej niezwykłej twórczości m.in. dzięki prelekcji dyrektora Skansenu Rzeki Pilicy – Andrzeja Kobalczyka. Nadspodziewanie duże zainteresowanie tą wystawą spowodowało dalsze przedłużenie jej prezentacji w opoczyńskich muzeum. Warto podkreślić, że ta ekspozycja jest  kolejnym efektem bliskiej, sąsiedzkiej  współpracy łączącej od dawna obydwie placówki muzealne. Polega ona m.in. na wymianie wystaw czasowych. Tak np. w ub. roku w Skansenie Rzeki Pilicy gościła wystawa pt. „Polski strój ludowy w malarstwie Marii Wąsowicz-Sopoćko” ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Opocznie.