Regulamin

1. Podziemna trasa turystyczna „Groty Nagórzyckie” jest czynna:
w okresie  1 kwietnia  –  31 października od wtorku  do niedzieli w godzinach  1000-1800;
w okresie 1 listopada – 31 marca od wtorku do piątku w godzinach 800 – 1600 oraz  w soboty i  niedziele w godzinach 1000-1600.
W poniedziałki – trasa nieczynna.
Czas zwiedzania  – 30 minut.  Wejście ostatniej grupy – o godzinie 1730.
2. Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, wyznaczonym przez administratora trasy – Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.
3. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupach, liczących nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 25 osób.  Oczekiwanie na zebranie się grupy może  potrwać do 30 minut.
4. Turyści indywidualni zobowiązani są do oczekiwania na utworzenie grupy lub na dołączenie ich do grupy przez przewodnika.
5. Zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń przewodnika, związanych z obsługą podziemnej trasy turystycznej oraz bezpieczeństwem. Wszelkie nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać przewodnikowi.
6. Zabronione jest odłączanie się od grupy podczas zwiedzania.
7. Dzieci i młodzież szkolna mogą zwiedzać podziemną trasę turystyczną wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.
8. Opiekunowie i piloci grup zorganizowanych zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem w zakresie bezpieczeństwa, realizacji programu zwiedzania, dyscypliny itp.
9. Wstęp do podziemnej trasy turystycznej jest zabroniony dla osób będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będących pod wpływem innych, podobnie działających środków.
10. Bezwzględnie zabrania się dotykania urządzeń i instalacji elektrycznych, mechanicznych i ekspozycji oraz wychodzenie poza wyznaczoną trasę.
11. W trakcie zwiedzania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartych źródeł ognia.
12. Zabrania się wprowadzania bądź wnoszenia zwierząt.
13. Administrator trasy  zastrzega sobie prawo do  zamknięcia podziemnej trasy turystycznej lub też do wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
14. Administrator trasy  nie ponosi odpowiedzialności za:
• wypadki wynikające z niezastosowania się do niniejszego Regulaminu,
• wypadki na terenie podziemi wynikłe ze złego stanu zdrowia zwiedzających,
• za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu.

UWAGA !!!

Temperatura wyrobiska wynosi około 6-8ºC. Wilgotność w wyrobisku wynosi powyżej 70%.
Uwagi i wnioski dotyczące obsługi ruchu turystycznego oraz zwiedzanego obiektu można kierować na adres:

Skansen Rzeki Pilicy
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. A. F. Modrzewskiego 9/11
97-200 Tomaszów Maz.
tel. (44) 723 00 03

e-mail: info@skansenpilicy.pl