Oficjele pod grotami i w grotach

2014.05.01_oficjele1 Nowo zbudowany obiekt obsługi turystów przy Grotach Nagórzyckich oprócz zadań wystawienniczych i edukacyjnych zaczyna spełniać także funkcje reprezentacyjne.  Świadczyła o tym piątkowa (25 kwietnia) wizyta, jaką złożyli tutaj: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Katarzyna Sobierajska oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak.

Towarzyszył im Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Rafał Zagozdon. Gościna w Grotach Naagórzyckich była wymownym akcentem wieńczącym kilkugodzinny pobyt tych oficjeli w Tomaszowie Mazowieckim, którego punktem przewodnim był rozwój turystyki.

Dzień otworzył wykład K. Sobierajskiej dla studentów filii Uniwersytetu Łódzkiego, który traktował o roli i udziale turystyki w gospodarce naszego kraju. O doniosłym znaczeniu turystki dla rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego i terenów nadpilickich mówiono następnie podczas  spotkania wymienionych oficjeli z Prezydentem R. Zagozdonem. O konkretnych efektach starań władz samorządowych Tomaszowa na niwie turystyki obficie, wspieranych środkami unijnymi, goście mogli przekonać się w trakcie konferencji prasowej urządzonej w tzw. audytorium nowego budynku przy grotach. Gościem Konferencji była również  Wójt Gminy Rokiciny – Barbara Robak. W swojej wypowiedzi K. Sobierajska parokrotnie wskazywała na znaczenie oddolnej inicjatywy w kreowaniu turystycznej marki miasta i regionu. Przykładem: Skansen Rzeki Pilicy, który stał się zaczynem do stworzenia markowego i szeroko znanego produktu turystycznego „Tomaszowska Okrąglica”.

Ponadto dyskutowano o przyszłości partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim. Na zakończenie spotkania oficjele zwiedzili Podziemną Trasę Turystyczną Groty Nagórzyckie. Będąc pod wrażeniem inwestycji Pani Katarzyna Sobierajska złożyła stosowny wpis do księgi pamiątkowej, życząc obsłudze trasy  wielu zwiedzających.