Markowe Groty Nagórzyckie

2014.03.21_1Dobrą okazją do szerszej prezentacji Grot Nagórzyckich – markowego produktu turystycznego miasta Tomaszowa Mazowieckiego, było XIII Forum Podziemnych Tras Turystycznych Polski, trwające w dniach  14-16 marca w  Krzemionkach i Opatowie.

To doroczne spotkanie organizacji, instytucji, firm i osób zajmujących się udostępnianiem  wszelkich obiektów podziemi do celów turystycznych, zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Podziemnych Tras Turystycznych Polski wespół z Podziemną Trasą Turystyczną w Opatowie oraz Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wśród uczestniczących w tym spotkaniu przedstawicieli 21 podziemnych tras turystycznych z różnych stron kraju znalazła się 2-osobowa reprezentacja Skansenu Rzeki Pilicy, administrującego tomaszowskimi „Grotami Nagórzyckimi”. Jest on członkiem wspomnianego stowarzyszenia od początku ubiegłego roku. Podobnie, jak forum trwające przed rokiem w Kowarach, tak i tegoroczne spotkanie w Krzemionkach-Opatowie  dobrze służyło podnoszeniu standardu tych tras i jakości obsługi turystów, a także właściwemu usytuowaniu podziemi na rynku turystycznym. Ważnym jego celem było również umacnianie więzi  między gospodarzami podziemnych obiektów turystycznych, a także wymiana doświadczeń i wzajemna promocja.

Na program forum złożyły się referaty przedstawiające m.in. historię podziemi opatowskich oraz akcję ich ratowania wraz z zaadaptowaniem na podziemne muzeum. Kolejne referaty dotyczyły prehistorycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach, będącej dzisiaj zabytkiem klasy światowej i wyjątkową atrakcją turystyczną. Warto podkreślić, że obecnie trwają starania o wpisanie jej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W osobnym referacie zaprezentowano wykorzystanie także innych tras podziemnych woj. świętokrzyskiego do szerokiej promocji tego regionu. Przedstawiono również możliwości pozyskiwania środków unijnych dla podziemnych  tras turystycznych m.in. poprzez tworzenie tzw. klastrów.

Na praktyczną część forum złożyło się zwiedzanie podziemi opatowskich i muzeum urządzonego w nich staraniem tamtejszego oddziału PTTK, a także neolitycznej kopalni w Krzemionkach. Była także okazja do zaprezentowania w formie multimedialnej podziemnych tras turystycznych w innych częściach Polski. Wśród nich znalazły się trasy w Bochni, Kielcach–Kadzielni, Kamiennej Górze i Będzinie. Nie zabrakło także prezentacji „Grot Nagórzyckich”, przedstawionej przez dyrektora Skansenu Rzeki Pilicy – Andrzeja Kobalczyka.

Była ona swoistym suplementem do referatu wygłoszonego przez niego na ubiegłorocznym forum w Kowarach i dotyczyła ostatnich nowości w tomaszowskich grotach i skansenie. Należą do nich: nowo zbudowany obiekt obsługi turystów przy Grotach Nagórzyckich oraz trwająca od stycznia br. operacja przenoszenia do Skansenu przeciwlotniczego schronu z II w.św., odkrytego podczas rewitalizacji Placu Kościuszki w centrum Tomaszowa. Żelbetowy schron  o długości  ponad 30 m zostanie w nowym  miejscu odbudowany i zaadaptowany na… podziemną trasę turystyczną. Ten bezprecedensowy w skali kraju pomysł wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników forum.

Nie był to bynajmniej jedyny akcent tomaszowski podczas wspomnianego Forum. Podczas wizyty w podziemnym muzeum opatowskim zaprezentowano okazjonalną ekspozycję obrazującą najnowsze dokonania krakowskiego Zakładu Robót Górniczych AMC w zabezpieczaniu, adaptacji i rekonstrukcji zabytkowych podziemi. Firma ta była m.in. wykonawcą Podziemnej Trasy Turystycznej „Groty Nagórzyckie”, co zobrazowano na osobnej planszy.  Z satysfakcją trzeba stwierdzić, że „Groty Nagórzyckie” prezentują się bardzo korzystnie na tle innych tras podziemnych w Polsce.  Ze względu na swoje unikatowe, piaskowcowe złoże, jak też z powodu oryginalnego urządzenia i aranżacji  podziemnej trasy w pełni zasługują na miano markowego produktu turystycznego. Jak wykazało ogólnopolskie forum w Krzemionkach i Opatowie, coraz częściej stają się one przykładem do naśladowania dla innych.