Groty Nagórzyckie na ogólnopolskim forum

akt_22.04.2013_1Z początkiem bieżącego roku Skansen Rzeki Pilicy, administrujący „Grotami Nagórzyckimi”, przystąpił do Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski. Powstało ono w 1998 roku, by integrować firmy i osoby zajmujące się użytkowaniem dla celów turystycznych podziemnych obiektów wszelkich kategorii.

Głównym celem SPTTP jest podnoszenie standardu tych tras i jakości obsługi turystów oraz właściwe usytuowanie podziemi na rynku turystycznym, jako oryginalnego produktu pn. „Polskie Podziemia”.

Warto bowiem podkreślić, że obecnie na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na turystykę specjalistyczną, której jedną z odmian jest właśnie turystyka podziemna. Szerzy się – również w Polsce – swego rodzaju „moda” na zwiedzanie podziemi, które zawsze przyciągały ludzi swoją tajemniczością, niedostępnością i niezwykłą historią. Bez wątpienia, do takich miejsc  należą również tomaszowskie groty. Znalazły się one w doborowym gronie 23 podziemnych tras turystycznych z całej Polski, zrzeszonych we wspomnianym stowarzyszeniu. Oprócz wzmacniania więzi między użytkownikami podziemnych obiektów turystycznych, umożliwia ono wymianę doświadczeń w ich eksploatacji, a także wzajemną promocję.

Temu celowi służyło XII Ogólnopolskie Forum Podziemnych Tras Turystycznych, trwające w dniach 12-14 kwietnia w Kowarach. Jego organizatorami byli: Stowarzyszenie Podziemnych Tras Turystycznych Polski oraz Urząd Miasta Kowary, który wspomniane Forum włączył do oficjalnego programu tegorocznych obchodów 500-lecia Kowar. O wysokiej randze nadanej temu spotkaniu przez gospodarzy Kowar świadczyło ulokowanie go w historycznej Sali Rajców mieszczącej się w okazałym, zabytkowym ratuszu miejskim. W forum uczestniczyli reprezentanci 15 tras stowarzyszonych oraz 7 tras nie stowarzyszonych w SPTTP. Wśród nich znalazła się 2-osobowa reprezentacja tomaszowskiego skansenu i nagórzyckich grot. Gościnnie „wystąpiła” trasa turystyczna z Czech – Skansen Pokopalniany w Zacierzu.

Uczestnicy Forum wysłuchali wystąpienia burmistrza Kowar – Mirosława Góreckiego, dotyczącego wpływu kowarskich podziemnych tras turystycznych na ożywienie gospodarcze miasta. Omówienia doświadczeń z dotychczasowej współpracy SPTTP z Polską Organizacją Turystyczną na polu promocji produktu „Polskie Podziemia” dokonał członek Zarządu Stowarzyszenia – Jerzy Roszkiewicz. Kwestiom związanym z regionalną polityką promocyjną obiektów podziemnych było poświęcone wystąpienie Arkadiusza Dołęgi z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Z kolei dr Jerzy Olszewski z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi omówił zagadnienia ochrony radiologicznej w obiektach podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów turystycznych.

Osobną część Forum wypełniły prezentacje 18 podziemnych tras turystycznych z różnych części Polski oraz wspomnianej wcześniej trasy w Czechach. Cechuje je duża różnorodność;  obok tras urządzonych w naturalnych jaskiniach i dawnych kopalniach są obiekty fortyfikacyjne, lochy zamków i piwnice starych kamienic. Na tym tle urządzona niedawno podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie” wypada zdecydowanie pozytywnie. Jej prezentacja na kowarskim Forum wzbudziła spore zaciekawienie, zarówno z uwagi na unikatowy górotwór w postaci skały piaskowcowej, jak też na jej eksploatację przez  domorosłych „górników” z Nagórzyc. Z uznaniem oceniono także sposób urządzenia tej trasy oraz jej oryginalną aranżację.

Wielu okazji do porównania praktycznych rozwiązań w organizowaniu zwiedzania i aranżacji podziemnych ekspozycji dostarczyły wizyty uczestników Forum w trzech podziemnych trasach turystycznych: „Kowarskie Kopalnie” – w nieczynnej kopalni uranu „Podgórze”, Kopalni „Liczyrzepa” – Sztolnie Kowary oraz w podziemnej trasie pn. „Projekt Arado” – Zaginione Laboratorium Hitlera w Kamiennej Górze.

Można było się przekonać, że obok tradycyjnych form zwiedzania w tych obiektach coraz częściej stosuje się zwiedzanie interaktywne, połączone z niekonwencjonalnymi, nowoczesnymi technikami ekspozycyjnymi. Możliwość takich porównań daje również wręczona uczestnikom Forum nowo wydana przez SPTTP nowa publikacja pt. „Podziemne Trasy Turystyczne Polski”, w której zaprezentowano również „Groty Nagórzyckie”.