Dla górników i …hutników. Co nowego w starych grotach?

2012.12.02_dla_gornikow1Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie”, podobnie jak jej administrator- Skansen Rzeki Pilicy, wzbogaca się o nowe eksponaty, mające służyć nie tylko historii, ale  przede wszystkim odwiedzającym obiekt turystom. Są to: stary wóz, podobny do tych, jakich używali niegdyś nagórzyccy chłopi wydobywający piasek oraz unikatowe stanowisko hutnicze. Urozmaicą one ciekawą scenografię wyrobiska.

Wóz, który „przyjechał” właśnie do grot, stanął w sali królewskiej obok manekinów mężczyzn kopiących piasek. Ta oryginalna chłopska furmanka, zwana kiedyś żeleźniakiem pochodzi ze zbiorów Skansenu Rzeki Pilicy. Wkrótce do wozu dołączy manekin konia. Cała ekspozycja nawiązuje do scen z dawnych czasów, kiedy to do nagórzyckich pieczar furmankami wjeżdżali okoliczni chłopi, by wydobywać tam piasek. Skały drążyli w kilku punktach, pozostawiając wewnątrz filary i całe ściany dźwigające strop. Początkowo piasek służył do celów gospodarskich, a później wykorzystywano go w hutach szkła. Ekspozycja cieszy nie tylko oczy, ale i uszy. Zwiedzaniu grot towarzyszą bowiem efekty akustyczne, takie jak m.in. rżenie konia i dźwięk „skrobania” skał. Wszystko to sprawia, że w dawnej kopalni możemy przeżyć swojego rodzaju wędrówkę w czasie.

Na tym nie koniec nowości w grotach. Skansen Rzeki Pilicy wystarał się także  o stanowisko dla hutnika szkła, pochodzące z jednej z nieistniejących już hut szkła  w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to depozyt od zaprzyjaźnionego ze skansenem Muzeum  w Piotrkowie Trybunalskim. Stanowisko ustawiono w grotach przy istniejącej już ekspozycji, przedstawiającej wyroby ze szkła. Z czasem przy tym unikatowym warsztacie „zasiądzie” manekin hutnika. W przyszłości w grotach umieszczony zostanie również manekin zbója Madeja.

Okazją do zaprezentowania po raz pierwszy nowych eksponatów były organizowane w Grotach Nagórzyckich Andrzejki. Odbyły się one w sobotę 1 grudnia i spotkały się z dużym zainteresowaniem tomaszowian. Obydwa opisane wcześniej eksponaty stały się tego wieczoru dodatkową niespodzianką i atrakcją dla licznych gości grot.