Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podziemnej Trasy Turystycznej „Groty Nagórzyckie” – www.grotynagorzyckie.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.10.2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.09.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
  • Pliki .pdf zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis strony internetowej Podziemnej Trasy Turystycznej „Groty Nagórzyckie” spełnia standard dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA wymaganym przez rozporządzenie Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności z dnia 12 kwietnia 2012 potwierdzony przez pozytywny wynik przeprowadzonego w ich obrębie audytu.

Szablon strony posiada semantyczny kod HTML, możliwość powiększania czcionki oraz wersję o wysokim kontraście. Oznacza to, że jest dostępny dla użytkowników niepełnosprawnych niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (Podwójne A). Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nie skutkuje to powstaniem konfliktu z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres e-mail: kontakt@mck-tm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 712-23-69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.